LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 từ ngày 16/12/2019 – 21/12/2019

:ớp trực tuần: 1D

GVCN: Đoàn Thị Dinh

 

Ngày Sáng Chiều
Trực Công tác Trực Công tác
Thứhai16/12 HT – Khánh          Chào cờ  SHTT          Đón khách    HP (Tới)  – Hồng                    Lên lớp                Đón khách   HT họp miền tại Nam Hồng
Thứba17/12 HP( mai)  – Quỳnh            Lên lớp( 9h30 – 10 h 30)  Họp CBGV đánh giá xếp loại đảng viên  và đánh giá xếp loại  CCVC  HP (Tới ) –  Khánh                 Lên lớpHoàn thiện hồ sơ xếp loại đảng viên
Thứ18/12 HT  – Quỳnh              Lên lớpCô Khánh duyệt đăng ký tiền lương năm 2020 tại PGD HP(Tới)  – Quỳnh          SHCLB+   Cô Mai nộp hồ sơ đánh giá xếp loại đảng viên về Thị trấn ( ĐC Lâm)+ Cô Quỳnh nộp đánh giá xêp loại viên chức về PGD ( ĐC yến) 
Thứnăm19/12  HT –  Hồng             Lên lớpKiểm tra toàn diện cô Dinh  HP ( Mai ) – Khánh              Lên lớp 
Thứsáu20/12    HP ( Mai) – Hồng              Lên lớpđ/c  Hương tập huấn tại SGD (3 ngày) HP ( Tới) – Hồng  
             Lên lớp Kiểm tra chuyên đề cô Dung L2, cô Lụa lớp 3
Thứbảy21/12   HP (Mai)             SHCLB      HT       TTT