Liên hệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NAM GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Kiều – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0913.828.059 
Email: namgiang2013@gmail.com