Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Giang

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Phạm Thị Thanh Tâm  – Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: 0969436288

 Email: namgiang2013@gmail.com