Các hình ảnh giao lưu với công ty sữa Vinasoy – Fami Kid

Các hình ảnh giao lưu với công ty sữa Đậu lành Fami

a1

a2

a8

a3

a4

a6

a5

a7

25465903_2460465040844792_920083529_n

25529890_2460467447511218_570922197_n

25520038_2460465970844699_1927370515_n

25519786_2460467807511182_179954395_n

25465986_2460465977511365_1799428256_n