DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM GIANG

Tháng Mười Một 17, 2017 2:22 chiều

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM GIANG

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ DẠY LỚP GHI CHÚ
1 Đoàn Văn Tới 1987 Bí thư Dạy lớp 4  
2 Mai Thị Trà Giang 1980 Phó bí thư Dạy lớp 5  
3 Trần Thị Hải Yến 1988 Uỷ viên Dạy lớp 5  
4 Lê Thị Thanh Thuỷ 1978   Dạy lớp 4  
5 Nguyễn Thị Lan 1977   Dạy lớp 2  
6 Vũ Như Hoa 1978   Dạy lớp 3  
7 Nguyễn Thị Hiền 1976   Dạy lớp 3  
8 Đào Đông Giang 1979   Dạy MT  
9 Tống Thị Diệu Bình 1979   Dạy lớp 1  
10 Đoàn Xuân Nghiên 1981   Dạy MT  
11 Đoàn Thị Nhàn 1982   Dạy ÂN  
12 Bùi Thị Ngần 1983   Dạy lớp 4  
13 Bùi Thị Nhài 1988   Dạy AV  
14 Lại Thị Quỳnh 1986   NVYT  
15 Nguyễn Thị Hồng 1989   Dạy TH  
16 Đoàn Văn Sáu 1988   Dạy TD  
17 Trần Văn Định 1992   Dạy TD  
18 Vũ Thị Kim Ngân 1989   Dạy lớp 3  
19 Đào Thị Hà 1990   Dạy lớp 4  
20 Vũ Thị Thu Trang 1991   Dạy AV  
21 Lê Trà My 1994   Dạy ÂN  
22 Phạm Thị Kim Oanh 1995   Dạy lớp 2  
23 Đoàn Thị Phương 1988   Dạy lớp 5  
24 Đoàn Thị Lụa 1987   Dạy lớp 4