Bài tuyên truyền quy trình rửa tay thường quy

Bài tuyên truyền quy trình rửa tay thường quy

Bài tuyên truyền quy trình rửa tay thường quy             Theo PGS.TS Võ Huy Nga, Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế ( bộ y tế), 80% bênh tật hiện nay có liên quan đến việc…