Tin tức

vu

Tấm lòng nhân ái

     GV trường Tiểu học Nam Giang thăm gia đình bé Nguyễn Văn Vụ – thôn Nhì, thị trấn Nam Giang- bị bỏng toàn thân ngày mùng 6 tháng Giêng. 
a11

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG           Thực hiện kế hoạch số 20/KH-PGD ĐT huyện Nam Trực ngày 19/01/2018 và công văn số 28/PGDĐT -…